WERKWIJZE

MISSIE

Innovatieve zorg ontwikkelingen realiseren waarbij de focus ligt op vitaal ouder worden aan de hand van positieve gezondheid.

VISIE

Op inclusieve en interdisciplinaire wijze werken aan een maatschappij waar ouderen fysiek en mentaal gezond oud worden.

DOEL

Welzijn en zingeving van ouderen bevorderen op innovatieve wijze, waarbij verbindingen met professionals, kennisinstellingen en maatschappij centraal staat.

OVER ONS
Sociaal Goud is een jong en innovatief samenwerkingsverband van ondernemers en organisaties. Vanuit passie, verbinding, zingeving en wederkerigheid werken we samen aan een mooiere toekomst voor mens en maatschappij. Wij kijken naar wat er écht speelt in de maatschappij en hoe wij verbetering kunnen realiseren voor het welzijn van onze oudere doelgroep. Onze kracht ligt in innovatieve ideeën omzetten naar de praktijk om sociale oplossingen te creëren. Dit is hard nodig gezien factoren als: dubbele vergrijzing, halvering van het aantal mantelzorgers en eenzaamheid onder ouderen.

WERKWIJZE

ZINGEVING

Wij bevorderen zingeving, het gevoel van er toe doen, onder ouderen. Met onze projecten voegen we waarde en betekenis toe te aan het leven van ouderen. 

 

INNOVATIE

Wij stimuleren innovatie door samen te werken met kennisinstellingen en het verrichten van onderzoeken. 

VERBINDING

Onze projecten zijn altijd een samenwerking van verschillende partijen. Wij werken met alle lagen in de maatschappij om verbinding tot stand te brengen