Lees nú de derde editie van ons magazine!

Ons derde magazine is uit! Het magazine geeft een kijkje in de keuken van Sociaal Goud. Bij elke nieuwe editie blijven wij ons verbazen hoeveel werkzaamheden er in de afgelopen maanden zijn opgepakt. Deze editie heeft zich dan ook wederom gevormd tot een magazine met verhalen, ervaringen en mooie ontwikkelingen van alles wat Sociaal Goud beweegt. Leest u mee?

Klik op het magazine en de knoppen hieronder om het magazine door te bladeren. Veel leesplezier!

Ps. wilt u iets delen of heeft u tips of feedback? Laat vooral een reactie achter! Vinden wij leuk!

SG_Magazine_2019_03_DIGITAAL

De Virtual Reality bril kan volgens Lars Veldmeijer in de toekomst helpen om eenzaamheid te bestrijden.

De Virtual Reality bril kan volgens Lars Veldmeijer in de toekomst helpen om eenzaamheid te bestrijden. Wethouder Luciënne Boelsma en beleidsadviseur Klaas Ybema kregen een demonstratie in de Vegelinstate. De Jouster Courant schreef er een artikel over.

Bekijk het artikel hier. U kunt gebruik maken van de knoppen om in te zoomen.

EenzaamheidtegengaanmetVR-BrilJousterCourant

Eerste Sociaal Goud Lab groot succes!

In samenwerking met zorggroep Hof en Hiem, Stichting de Friesland, NHL Stenden Hogeschool is op donderdag 24 januari het eerste Sociaal Goud Lab van start gegaan. Het Sociaal Goud Lab is een plek waar studenten, professionals, ouderen, vrijwilligers, ondernemers, organisaties en alle andere belangstellenden kunnen deelnemen aan ‘innovatie-sessies’.

Zo kwam aan bod hoe ouderen vitaal kunnen blijven en wat de impact van vitaliteit is op thema’s als eenzaamheid en het aanwenden van sociale netwerken.

“Uit de eerste sessie kwamen ontzettend veel mooie ideeën. Door de diversiteit van de deelnemers was de input zeer waardevol. De eerste ideeën op het gebied van de inzet van technologie worden verder vormgegeven binnen het project Toekomst Goud. Daarnaast liggen er plannen om de zichtbaarheid van eenzame ouderen middels zingevingsgesprekken beter in kaart te brengen. Wij zijn erg tevreden over deze aftrap van het Sociaal Goud Lab en kijken uit naar de volgende sessies”. Aldus initiatiefneemster en bestuurslid Marleen Suurmeijer.

Het Sociaal Goud LAB wordt ca. vier keer per jaar georganiseerd in de provincie Friesland. Klik hier om meer te weten te komen over het Sociaal Goud LAB.

Ouderen en Virtual Reality? Toekomst Goud gaat mooie samenwerking aan met 8D Games!

Ouderen en Virtual Reality? Een combinatie die beter samengaat dan je op het ‘eerste gezicht’ denkt.

Sociaal Goud is in november 2018 onder leiding van innovatiespecialist Lars Veldmeijer gestart met het project Toekomst Goud. Inmiddels zijn we een partnerschap aangegaan met serious game ontwikkelaar 8D Games. Samen zijn we gestart met het ontwikkelen van het eerste prototype dat binnenkort wordt getest. De deelnemers van Samen Goud zijn leidend in dit proces en we beogen een product te ontwikkelen dat een toevoeging is aan het leven.

Bij deelnemer Fokke viel de wereld van de Virtual Reality in elk geval erg in de smaak. Wij kunnen niet wachten de volgende updates te delen!

Meer informatie over het project? Neem dan contact op met Lars Veldmeijer via lars@sociaalgoud.nl.

Lees nu de tweede editie van ons magazine!

Ons tweede magazine is uit! Een magazine vol mooie verhalen, ervaringen en interessante ontwikkelingen van alles wat Sociaal Goud beweegt. De tweede editie van ons Sociaal Goud magazine is al veelvuldig verspreid tijdens het What’s Up Symposium in Leeuwarden! En nu ook digitaal te lezen. Leest u mee?

Het bijzondere aan deze editie is dat studenten van het Sociaal Goud Atelier hier een grote bijdrage aan hebben geleverd. In dit magazine stellen zij zichzelf voor en nemen zij u mee in de ervaringen die zij hebben opgedaan binnen hun stage bij Sociaal Goud. Zo kunt u onder andere lezen over de verschillende activiteiten die zij hebben georganiseerd en de mooie gesprekken die zij hebben gevoerd met de deelnemers van het project Samen Goud.

Daarnaast zijn er nog een heleboel andere ontwikkelingen die we graag met u delen. Zo gaat het Sociaal Goud Lab binnenkort van start, tonen er steeds meer partijen en organisaties interesse in de initiatieven en werkwijze van Sociaal Goud en zijn wij betrokken bij het opnemen van een nieuw televisie format!  Wij brengen u dan ook graag op de hoogte van deze nieuwe projecten, samenwerkingsverbanden en de daarbij horende onderzoeksresultaten.

Wij zijn dan ook ontzettend trots op deze tweede editie; die zonder de studenten, alle bijzondere deelnemers, samenwerkende partijen, ondernemers nooit tot stand was gekomen.

Zo blijkt telkens weer; samen kunnen we een verschil maken. De mooie ontwikkelingen die we de afgelopen tijd hebben doorgemaakt en de uitdagende doelen en ambities voor de toekomst zijn daar namelijk het levende bewijs van.

Bent u al nieuwsgierig geworden?

Klik op het magazine en de knoppen hieronder om het magazine door te bladeren. Veel leesplezier!

Ps. wilt u iets delen of heb je tips of feedback? Laat vooral een reactie achter! Vinden wij leuk!

Sociaal Goud Magazine 2e editie

Bekijk hier onze video van de Samen Goud BBQ!

Op 22 juni 2018 organiseerde Sociaal Goud een BBQ voor alle Samen Goud deelnemers. Dit bleek een groot succes. Er werden veel verhalen gedeeld en we zagen een heleboel blije gezichten. De waarde van sociaal contact en het in verbinding staan met anderen wordt iedere keer weer bevestigd. Wij kijken terug op een dag met een gouden randje.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de video!

 

 

Lees nú online ons allereerste Sociaal Goud Magazine!

Wij zijn trots op ons eerste echte Sociaal Goud magazine! Kom meer te weten over Sociaal Goud, de projecten, de mooie verhalen en ervaringen. Nieuwsgierig geworden?

Klik op het magazine en de knoppen hieronder om het magazine door te bladeren. Veel leesplezier!

Ps. wil je iets delen of heb je tips of feedback? Laat vooral een reactie achter! Vinden wij leuk!

Sociaal Goud Magazine 1e editie

De koppeling tussen jong en oud: Sociaal Goud

Onlangs verscheen een mooi artikel op de website van Hof en Hiem:

Marleen Suurmeijer, coördinator innovatief zorgproject

Een au pair zorgt voor kinderen. Studenten gaan alleen om met leeftijdsgenoten. En voor ouderen geldt datzelfde. Drie beweringen die Zorggroep Hof en Hiem in één keer ondersteboven heeft gekeerd met een nieuw project: Sociaal Goud. “Door mensen met elkaar in contact te brengen, werk je aan het doorbreken van eenzaamheid en bied je nieuwe bronnen van sociale ondersteuning. Lukt dat zelfs over generatiegrenzen, dan heb je goud in handen!” geeft projectleider Marleen Suurmeijer een korte, krachtige verklaring voor de gekozen naam.

Over generatiegrenzen

Het begon allemaal met ómdenken. Waarom zou een au pair alleen voor (kleine) kinderen kunnen zorgen? Ook in de ouderenzorg kan de aanwezigheid van een jongere als sociaal contact waardevol zijn. “Sociaal Goud gaat niet om zaken zoals wondverzorging,” stelt Marleen Suurmeijer direct een duidelijk kader. “Daar heeft Hof en Hiem haar zorgprofessionals voor. De nadruk ligt op het sociale aspect: contact over generatiegrenzen heen en samen activiteiten ondernemen en het netwerk vergroten. Op die manier krijgt zowel de oudere als de jongere de gelegenheid de wereld eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Dat levert verfrissende inzichten op.”

Subsidie en onderzoek

Het eigen verfrissende inzicht van Hof en Hiem is vrij snel na het ontstaan in praktijk gebracht. “Je kunt ervoor kiezen eerst alles volledig uit te kristalliseren en dan pas te starten, maar wij hebben bewust gekozen voor het concept van ‘learning on the job’.” Doortastende woorden én daden dus. “Er is echter wel degelijk een bredere basis,” vervolgt Marleen Suurmeijer. “Hof en Hiem heeft voor dit vernieuwende zorginitiatief subsidie gekregen van de AS. Talma Stichting.” Ook is aansluiting gezocht bij Miks welzijn en de NHL Hogeschool in Leeuwarden. “Twee studenten onderzoeken voor hun sociale studie het effect van Sociaal Goud. Naar verwachting staan hun bevindingen deze zomer op papier.

Deel van de samenleving

Wat gebeurt er nu precies in de praktijk? “MBO studenten van de Friese Poort brengen, als buddy, een aantal uren per week een bezoek aan een oudere. Op structurele basis, zodat er een wederzijdse band kan ontstaan,” legt Marleen Suurmeijer uit. “Er gebeuren leuke dingen. Een jongere leert klaverjassen van een oudere. Levenservaring en verhalen over vroeger worden gedeeld. Andersom krijgen de deelnemende ouderen een inkijkje in het leven van de jeugd en hebben zo het idee actiever deel uit te maken van de samenleving.” Naast de buddy’s is er in het kader van Sociaal Goud ook een zg. ‘buurt au pair’ actief: een student Pedagogiek aan de NHL. Vijf dagen per week is ze
aanwezig in Sint Nicolaasga, waar ze bij toerbeurt vier nog zelfstandig wonende ouderen bezoekt en bij een van hen logeert. Marleen: “Deze zijn geselecteerd in overleg met onze thuiszorgmedewerkers, die goed overzicht hebben in de regio. Het hoofddoel is het doorbreken van eenzaamheid, en dat kan natuurlijk op vele manieren. Samen de hond uitlaten – al dan niet met steun aan de rollator -, kaarten maken, samen tv kijken, even naar het bos met de auto.”

Afscheid van een gelukkig mens

Een extra meerwaarde is dat de au pair ook kan fungeren als verbindende schakel tussen de ouderen onderling. Zij zijn niet meer zo mobiel en komen daardoor niet meer zo snel met elkaar in contact. “Onze au pair in de buurt kan bijvoorbeeld voorstellen om eens samen te eten of een uitstapje te maken. Zo ontdekken ouderen spontaan gedeelde interesses.” Een verdrietige gebeurtenis wil Marleen Suurmeijer niet onbenoemd laten. “Een van de ouderen is onlangs overleden. Samen met onze au pair ben ik naar de crematie geweest. Daar hebben we de naaste familieleden even kort gesproken. Zij vertelden dat hun moeder zo gelukkig was met die persoonlijke aandacht. Ze was zelfs een keertje mooi opgemaakt door onze au pair, en daar had ze zo van genoten. Dát is precies wat Sociaal Goud beoogt.”