De koppeling tussen jong en oud: Sociaal Goud

door | 15-08-2017 | In het nieuws, LAB, Samen Goud | 0 Reacties

Onlangs verscheen een mooi artikel op de website van Hof en Hiem:

Marleen Suurmeijer, coördinator innovatief zorgproject

Een au pair zorgt voor kinderen. Studenten gaan alleen om met leeftijdsgenoten. En voor ouderen geldt datzelfde. Drie beweringen die Zorggroep Hof en Hiem in één keer ondersteboven heeft gekeerd met een nieuw project: Sociaal Goud. “Door mensen met elkaar in contact te brengen, werk je aan het doorbreken van eenzaamheid en bied je nieuwe bronnen van sociale ondersteuning. Lukt dat zelfs over generatiegrenzen, dan heb je goud in handen!” geeft projectleider Marleen Suurmeijer een korte, krachtige verklaring voor de gekozen naam.

Over generatiegrenzen

Het begon allemaal met ómdenken. Waarom zou een au pair alleen voor (kleine) kinderen kunnen zorgen? Ook in de ouderenzorg kan de aanwezigheid van een jongere als sociaal contact waardevol zijn. “Sociaal Goud gaat niet om zaken zoals wondverzorging,” stelt Marleen Suurmeijer direct een duidelijk kader. “Daar heeft Hof en Hiem haar zorgprofessionals voor. De nadruk ligt op het sociale aspect: contact over generatiegrenzen heen en samen activiteiten ondernemen en het netwerk vergroten. Op die manier krijgt zowel de oudere als de jongere de gelegenheid de wereld eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Dat levert verfrissende inzichten op.”

Subsidie en onderzoek

Het eigen verfrissende inzicht van Hof en Hiem is vrij snel na het ontstaan in praktijk gebracht. “Je kunt ervoor kiezen eerst alles volledig uit te kristalliseren en dan pas te starten, maar wij hebben bewust gekozen voor het concept van ‘learning on the job’.” Doortastende woorden én daden dus. “Er is echter wel degelijk een bredere basis,” vervolgt Marleen Suurmeijer. “Hof en Hiem heeft voor dit vernieuwende zorginitiatief subsidie gekregen van de AS. Talma Stichting.” Ook is aansluiting gezocht bij Miks welzijn en de NHL Hogeschool in Leeuwarden. “Twee studenten onderzoeken voor hun sociale studie het effect van Sociaal Goud. Naar verwachting staan hun bevindingen deze zomer op papier.

Deel van de samenleving

Wat gebeurt er nu precies in de praktijk? “MBO studenten van de Friese Poort brengen, als buddy, een aantal uren per week een bezoek aan een oudere. Op structurele basis, zodat er een wederzijdse band kan ontstaan,” legt Marleen Suurmeijer uit. “Er gebeuren leuke dingen. Een jongere leert klaverjassen van een oudere. Levenservaring en verhalen over vroeger worden gedeeld. Andersom krijgen de deelnemende ouderen een inkijkje in het leven van de jeugd en hebben zo het idee actiever deel uit te maken van de samenleving.” Naast de buddy’s is er in het kader van Sociaal Goud ook een zg. ‘buurt au pair’ actief: een student Pedagogiek aan de NHL. Vijf dagen per week is ze
aanwezig in Sint Nicolaasga, waar ze bij toerbeurt vier nog zelfstandig wonende ouderen bezoekt en bij een van hen logeert. Marleen: “Deze zijn geselecteerd in overleg met onze thuiszorgmedewerkers, die goed overzicht hebben in de regio. Het hoofddoel is het doorbreken van eenzaamheid, en dat kan natuurlijk op vele manieren. Samen de hond uitlaten – al dan niet met steun aan de rollator -, kaarten maken, samen tv kijken, even naar het bos met de auto.”

Afscheid van een gelukkig mens

Een extra meerwaarde is dat de au pair ook kan fungeren als verbindende schakel tussen de ouderen onderling. Zij zijn niet meer zo mobiel en komen daardoor niet meer zo snel met elkaar in contact. “Onze au pair in de buurt kan bijvoorbeeld voorstellen om eens samen te eten of een uitstapje te maken. Zo ontdekken ouderen spontaan gedeelde interesses.” Een verdrietige gebeurtenis wil Marleen Suurmeijer niet onbenoemd laten. “Een van de ouderen is onlangs overleden. Samen met onze au pair ben ik naar de crematie geweest. Daar hebben we de naaste familieleden even kort gesproken. Zij vertelden dat hun moeder zo gelukkig was met die persoonlijke aandacht. Ze was zelfs een keertje mooi opgemaakt door onze au pair, en daar had ze zo van genoten. Dát is precies wat Sociaal Goud beoogt.”

Algemene voorwaarden

Privacyreglement

KVK  74530054

ANBI Status

© Copyright Sociaal Goud 2020