POSITIEVE GEZONDHEID

 

 

WAT IS POSITIEVE GEZONDHEID
In 2012 introduceerde Machteld Huber het model van Positieve Gezondheid in Nederland. Dit concept verschuift de traditionele definitie van gezondheid, waarbij gezondheid wordt gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, naar een bredere benadering. Gezondheid wordt nu beschouwd als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat om ons vermogen om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden en veerkrachtig te zijn.

Bij Sociaal Goud geloven we dat het bevorderen van Positieve Gezondheid niet alleen de verantwoordelijkheid is van zorgprofessionals, maar van de hele gemeenschap. We nodigen je uit om verder te verkennen hoe we deze dimensies in onze werkzaamheden toepassen en hoe jij kunt bijdragen aan het creƫren van een gezonde en veerkrachtige samenleving. We hebben onze werkzaamheden onderverdeeld in de volgende 6 dimensies: