Privacy Verklaring

 

Sociaal Goud vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@sociaalgoud.nl.

 

Artikel 1                      Wie zijn wij? 

Sociaal Goud is een stichting, gevestigd te (8932 KG) Leeuwarden aan de Jacob Marisstraat 56. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74530054. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, eventuele bedrijfsgegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de gegevens die wij in uw dossier vastleggen, gegevens van uw contactpersoon of uw school. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant of samenwerkingspartner te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Wij leggen de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij, met uw expliciete toestemming, onder andere verslagen en evaluaties van onze sessies, privézaken die impact kunnen hebben op ons traject of uw proces, hulpvraag en hulpverleden en de data van onze sessies. Wij bewaren uw dossier tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, en betalingsgegevens met eventuele subsidietoekenning tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo of urenregistratie. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u anonimiseren.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en social media account voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel 

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer u een buddy wenst verwerken wij aan de hand van een inschrijfformulier uw naam, adres, e-mail, woonsituatie, klachten en allergieën, zorg en contactpersoon en gegevens over uw eigen sociale netwerk. Als u zich als buddy wilt aanmelden verwerken wij naast uw naw-gegevens tevens uw beschikbaarheid, opleiding en werkervaring. Wij verwerken deze gegevens om de juiste match te kunnen maken. Wij zullen deze gegevens 7 jaar na het einde van onze laatste samenwerking verwijderen.

 

Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen van een van onze samenwerkingspartners, waaronder thuiszorg, welzijn of uw huisarts.

 

Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.

Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. Wanneer u gebruik maakt van onze app kunt u zelf ook een aantal gegevens wijzigen.

Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren. 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar info@sociaalgoud.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                      Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                      Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@sociaalgoud.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.