Privacy Reglement
van Sociaal Goud

Uw persoonsgegevens en privacy binnen onze organisatie.

Sociaal Goud brengt mensen samen. Wij zorgen ervoor dat ouderen mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij. Samen werken we aan een mooiere toekomst voor mens en maatschappij. Deze sociale missie maakt het essentieel voor Sociaal Goud om diverse persoonsgegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden én u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Uw betrokkenheid is heel belangrijk voor Sociaal Goud, zoals wanneer u:

 • deelneemt aan onze projecten;
 • Sociaal Goud (financieel) steunt;
 • op de hoogte wilt zijn van onze activiteiten.

 

Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens

Met deze privacyverklaring willen wij u helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Neemt u contact met ons op wanneer u vragen of opmerkingen heeft? Deze privacyverklaring – voor het laatst aangepast op 1 januari 2019 – is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Sociaal Goud.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Sociaal Goud is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en doet dit zorgvuldig. Dit betekent dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw gegevens verwijderen wanneer we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Stichting Sociaal Goud

Postadres:
Jacob Marisstraat 56
8932 KG Leeuwarden
T: +31631671589
E: marleen@sociaalgoud.nl

De momenten waarop wij uw persoonsgegevens ontvangen

Stichting Sociaal Goud ontvangt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, post, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Een aantal voorkomende situaties:

 • u wilt deelnemen aan onze projecten. Wij ontvangen in dat geval uw persoonsgegevens via formulieren op onze websites. Of wanneer u contact heeft met ons team via e-mail, telefoon of brief.
 • u doet een gift aan Sociaal Goud. Wij ontvangen in dat geval via onze webformulieren of contact per e-mail, telefoon uw naam, adres en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het registreren en verder verwerken van uw gift.
 • u wilt op de hoogte zijn van de activiteiten van Sociaal Goud en schrijft zich in voor een van onze e-mail nieuwsbrieven. Wij ontvangen uw toestemming met datum, uw initialen, voornaam, achternaam, leeftijd en e-mailadres. Uiteraard kunt u zich in elke nieuwsbrief uitschrijven.
 • u gaat een overeenkomst aan met Sociaal Goud. Wij ontvangen gegevens via onze webformulieren of contact per e-mail of telefoon of tijdens een gesprek. 

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van verschillende relaties (als particulier, namens een organisatie of bedrijf). Zo kan het zijn:

 • dat wij uw persoonsgegevens ontvangen als particulier persoon. Voorbeelden: U wilt buddy worden, u doet een gift of wordt Vriend van Sociaal Goud.
 • en dat wij uw persoonsgegevens ontvangen als contactpersoon van een organisatie, bedrijf of overheid. Voorbeelden: U gaat een samenwerking aan met Sociaal Goud. U doet met uw organisatie mee aan een activiteit van Sociaal Goud. U heeft contact met ons rond een gift van uw bedrijf.

In dat geval verwerkt Sociaal Goud uw persoonsgegevens per (soort) relatie, voor de juiste dienstverlening en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens 

Sociaal Goud kan – afhankelijk van de situatie – de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam;
 • geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
 • adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • bankrekening;
 • functie;
 • foto’s;
 • burgerservicenummer, wanneer daar een wettelijke verplichting voor bestaat;
 • eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het doen van een bijdrage, meedoen aan een activiteit, aanmelding voor een bijeenkomst (bijvoorbeeld dieetwensen), donatie, of aangaan van een overeenkomst.

 

Doeleinden 

Sociaal Goud verwerkt persoonsgegevens voor goede, efficiënte en verbetering van dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen verwezenlijken van onze missie. Daarbij gaat het om de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, zoals het verbinden van buddy’s aan ouderen;
 • informeren en toesturen van materiaal over onze activiteiten;
 • werving van deelnemers voor onze activiteiten en projecten;
 • onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten;
 • werving van (potentiële) donateurs;
 • voor doelmatig beheer, beleid en verantwoording;
 • duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk van deelnemers, (potentiële) donateurs en aanvragers bij het verwezenlijken van onze missie.

Verder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verrichten van administratieve handelingen: facturering, donaties en betalingen;
 • vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

 

Grondslagen 

Sociaal Goud verwerkt bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op minimaal een van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG: 

 • toestemming van de betrokkene;
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Sociaal Goud hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze zijn:

 • de bescherming van financiële belangen; 
 • het duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk bij het verwezenlijken van onze missie;
 • onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens in beginsel enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen zullen wij uw gegevens delen met derden om te verwerken. Denk hierbij aan onze sociale ondernemers (verbinders), gemeentelijke organisaties, onze mailprovider (in ons geval is dit Mailchimp). Met ondernemers, bedrijven en organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De studenten van het Sociaal Goud Atelier Sociaal hebben allen een geheimhoudingsplicht getekend. Sociaal Goud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Sociaal Goud zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Sociaal Goud zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Er kan een voor Sociaal Goud bijzonder belang zijn om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld in relatie tot een contract of anderszins juridische overeenkomst.

Wanneer u gebruik maakt van uw recht op verwijdering, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.

Verder worden uw gegevens verwijderd als u niet meer deel uitmaakt van ons actieve netwerk. Is er sprake (geweest) van:

 • een gift aan Sociaal Goud? Dan bewaren wij persoonsgegevens 7 jaar.
 • deelname aan een activiteit, project of programma zonder financieel aspect? Dan bewaren wij persoonsgegevens 4 jaar.
 • contact in het kader van werving van deelnemers of donateurs dan wel een informatieverzoek? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 2 jaar.
 • contact in het kader van een sollicitatie voor een opdracht, of andere duidelijk eenmalig contactmoment? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 3 maanden.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Sociaal Goud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij creëren informatieveiligheidsbewustzijn onder de sociale ondernemers betrokken bij Sociaal Goud (welke allen een opdracht van Overeenkomst en een Verwerkersovereenkomst hebben getekend) en de studenten van het Sociaal Goud Atelier (welke allen een geheimhoudingsplicht hebben getekend). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via marleen@sociaalgoud.nl

 

Cookies

Sociaal Goud gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en soms ook buiten onze website volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u één van onze websites of apps gebruikt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • het surfen op de websites van Sociaal Goud makkelijker voor u wordt;
 • we kunnen meten hoe onze websites en apps worden gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • we kunnen registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op uw behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet.

Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Welke cookies gebruiken wij? Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden wij deze cookies gebruiken:

 • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat onze websites correct kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de functionaliteiten ‘login’.
 • Met Analytics cookies. Hiermee verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. Door website gebruik te meten kunnen wij onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 • Social media cookies van derden. Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van pagina’s via social media.

 

U hebt verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Wilt u een verzoek doen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met:

Stichting Sociaal Goud
Marleen Suurmeijer
T: +31631671589
E: marleen@sociaalgoud.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2019. Stichting Sociaal Goud kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.